TUT LÊN CAMP KHÔNG DIE PAGE HÊN XUI

Tags: mua nick facebook, mua acc facebook, mua nick fb, via 902, via xmdt, via fb, via facebook, via viet, via phi, via indo, mua via xmdt, clone viet, via zin, Acc fb, Mua fb, mua via.

TUT LÊN CAMP KHÔNG DIE PAGE HÊN XUI CHO ANH EM TEST THỬ

1: PAGE tạo hoặc mua về, anh em liên kết với 1 tài khoản intargram
2: Anh em lên camp đặt thêm vị trí quốc gia của VIA  set camp.
VD: Lên bằng via phi thì ghim thêm vị trí quốc gia philippin. Nếu dùng via việt thì cứ ném sang hoa kì , ném cùng biển đảo ý là được hoặc vào phần page đặt giới hạn chỉ hiện thị tại việt nam trong mực cài đặt ý .
3: Lên capm đừng đừng đăng ngay ngâm đó tầm 5 10p hãy đăng là đươc. Bấm xem lại và đăng nhé.


Nguồn: Internet | Keywords: via 902, via xmdt, via2fa, mua bm, via fb, via facebook, via viet, via phi, via indo, via co, clone us, clone viet, clone facebook, mua via xmdt, mua via phi, via ads, mua nick fb, mua acc facebook, mua nick facebook, via new zin, via, mua clone facebook, mua facebook, via zin, mua via 902, viafb, mua via, mua via facebook, mua fb, mua via fb, bán via fb, mua clone việt, bán via fakebook, phôi xmdt, via902, mua acc via facebook, mua tài khoản via facebook, clone xmdt, via việt xmdt, mua via face, bán via phi, bán via việt, via clone, mua acc via, mua via us, mua nick via, via facebook cổ, mua via ad face, mua via cổ fb, mua fb