Chính sách bảo hành

Chấp nhận bảo hành

 1. 1. Tất cả Via/Clone được bảo hành trong 24h nếu login lần đầu sai pass, checkpoint dạng xác nhận thiết bị.
 2. 2. Bảo hành mất tích 24h đối với mua via XMDT
 3. 3. Thông tin miêu tả Via không đúng với thông tin được ghi trên website khi mua
 4. 4. Tất cả các via khi được mua đều được check live, hoàn 20% nếu bị checkpoint 956 trong 20' đầu kể từ thời gian mua ở website.
 5. 5. Shop chỉ bảo hành login lần đầu qua mbasic.facebook.com mà bị dính checkpoint trong 24 giờ. Login thành công sau đó để bị checkpoint khách tự chịu.

Từ chối bảo hành

Không bảo hành và chịu trách nhiệm với các trường hợp khách hàng không Change và bị Back.

 1. 1. Không bảo hành checkpoint khi log lần đầu nếu không log bằng link mbasic.facebook.com, không bảo hành log bị 282.
 2. 2. Via zin ads có bảo hành HẠN CHẾ QC nếu die ads trước ngày mua.
 3. 3. Via xmdt, 902 bảo hành Hạn Chế QC khi log, bao tick 5 ngày.
 4. 4. Không bảo hành via xmdt khi vừa mà tự ý ấn kháng
 5. 5. Với BM, bao ngâm 24h kể từ khi mua.
 6. 6. Via siêu kháng bảo hành kháng trong 14 ngày không bị bắt xác minh danh tính khi vẫn live ads.